setTimeout("window.location.reload()",600000);Registerevent*Sửacsdl:thêmtrườngcanRegister-nvarchar10->teamđội,person-IMDN开发者社群-imdn.cn"> setTimeout("window.location.reload()",600000);Registerevent*Sửacsdl:thêmtrườngcanRegister-nvarchar10->teamđội,person - IMDN开发者社群-imdn.cn">
登录
首页 » 其他 » 蓝南瓜

蓝南瓜

于 2022-11-24 发布 文件大小:8.40 MB
0 4
下载积分: 2 下载次数: 1

代码说明:

http://ngoisao.net/News/Dung-cuoi/2010/08/3B9D0487/ CHÚ Ý Mọi người coi lại cách trình bày của mình xem, có vẻ hoi trống ở một số chỗ và cũng ít điểm bắt mắt, Tân kiếm thêm một số ảnh trang trí để thêm vào xem. # eproject # BLUE\_PUMPKIN User guide: hướng dẫn sử dụng hệ thống: cách đăng nhập và sử dụng cho 2 role: user, employee, and admin. Hướng dẫn cài đặt hệ thống trên server: cài jdk, sqlexpress 2005, cài trình duyệt firefox 3, cài web trên server. đặt thời gian reload setTimeout("window.location.reload()", 600000); Register event * Sửa csdl: thêm trường canRegister - nvarchar 10- > team đội, person

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • 621292资源总数
  • 75690会员总数
  • 191今日下载